دانشجویان عزیز، با تشکر از شما، خواهشمند است سوالات را با دقت پاسخ دهید.    [نسخه قابل چاپ]

  • دانشجوی عزیز، میزان رضایت خود را از هر یک از غذاهای زیر تعیین کنید:
  • اگر قرار باشد غذایی دوبار در هفته تکرار شود شما چه غذایی پیشنهاد می کنید؟ (میتوانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)
  • اگر قرار باشد غذایی از برنامه غذایی حذف شود شما چه غذایی پیشنهاد می کنید؟ (میتوانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)
  • غذای ترم اخیر را در مقایسه با ترم گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
  • هر پیشنهاد یا انتقادی دارید بفرمایید:
  • در صورت تمایل نام و رشته تحصیلی خود را عنوان فرمایید:
  • تیک رو به رو را فعال نمایید